Τεύχος 45

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο μυστηριώδης νυμφίος PDF
Χ.Α.Π. (μτφρ.) σελ. 1067-1073
Σύντομος σημείωσις των εξοχωτέρων της Ρωσίας ποιητών τε και πεζογράφων PDF
Ι. Δε Κιγάλλας σελ. 1073-1077
Κάρολος Α΄: βασιλεύς της Αγγλίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1077-1085
Επίγειος απόδειξις της κυκλικής κινήσεως της γης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1085-1088
[Εικόνα] PDF
σελ. 1085
[Εικόνες] PDF
σελ. 1086-1087
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1088-1089
Αγγελία: προς τους κυρίους αναγνώστας της Πανδώρας PDF
Α. Ρ. Ραγκαβής, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ν. Δραγούμης σελ. 1089-1090
Μουσικής ανθοδέσμης: η εσπέρα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1090
Αίνιγμα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1090
Λύσις του εν τω προλαβόντι φυλλαδίω αινίγματος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1090
[Άτιτλο] PDF
Σ. Δ. Βυζάντιος σελ. 1090


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών