Τεύχος 289

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου ΙΓ`] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τόμου ΙΓ`] PDF
σελ. 3-5
Πίναξ αλφαβητικός PDF
σελ. 5-7
Πίναξ των εικόνων PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της εν Πελοποννήσω Ενετοκρατίας (1685-1715): πρόσοδοι, εμπόριον, κοινότητες, διαχείρισις της δικαιοσύνης, γενική ασφάλεια, Μανιάται, PDF
Λεοπόλδος Ράνκιος, Καλλιγάς Π. (μτφρ.) σελ. 1-9
Βιβλιογραφία PDF
Ρ. σελ. 9-13
Τα κατά Πέτρον και Χαρίκλειαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13-17
Περί του ναού της Αγίας Αναστάσεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17-21
[Εικόνα - Ιεροσόλυμα] PDF
σελ. 18
[Εικόνα - Προσκυνηταί απερχόμενοι εις τον Άγ. Τάφον] PDF
σελ. 18
[Εικόνα - Άγιος Τάφος] PDF
σελ. 19
Απόσπασμα υπομνημάτων ανεκδότων PDF
Ν.Δ. σελ. 21-24
Ιστορία του ελληνικού έθνους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών