Τεύχος 126

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ισπανικόν διήγημα: επί Πέτρου του Σκληρού PDF
Αλέξανδρος Δυμάς, Φωκίων (μτφρ.) σελ. 121-124
Περί εκπαιδεύσεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 125-132
Λόγος: κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού Πολυτεχνείου (9 Ιανουαρίου 1855) επί της κατά το δέακατον καλλιτεχνικόν έτος εκθέσεως των διαγωνισμών PDF
Λύσανδρος Καυτανζόγλου σελ. 132-143
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον Α΄., έργον του Νικολάου Αρμάου] PDF
σελ. 134
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον Β΄., έργον του Ευαγγέλου Ευαγγελινού] PDF
σελ. 135
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον Α΄., Αριστ. Ρομπέρτου] PDF
σελ. 138
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον Β΄, Σπ. Λαμπράκη] PDF
σελ. 139
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον της τιμής Σ. Γούζελα] PDF
σελ. 141
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 143-144
Μελαγχολία PDF
Χ. Α. Παρμενίδης σελ. 144


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών