Τεύχος 86

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η λίμνη και ο πύργος της Γάρδης (Ιστορικόν διήγημα) PDF
Δ.Σ.Β. (μτφρ.) σελ. 341-346
Λόγος εισαγωγικός του εν τω πανεπιστημείω καθηγητού της κοινωνικής οικονομίας Κ. Ι. Α. Σούτσου, κατά την έναρξιν της χειμερινής εξαμηνίας του 1853-1854 έτους PDF
Ι. Α. Σούτσος σελ. 346-349
Νόσος των αμπέλων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 350-351
[Εικόνα - Μικροσκοπική όψις των κύστεων] PDF
σελ. 350
[Εικόνα - Μέρος δέρματος νοσούσης ραγός] PDF
σελ. 350
[Εικόνα - Το πλέγμα των μυκήτων δια μικροσκοπίου] PDF
σελ. 351
Σκέψεις: περί της σπουδής του ελληνισμού PDF
Θ. Καρούσος σελ. 351-356
Είδησις φιλολογική περί Υπερείδου PDF
Κ. σελ. 356-357
Η από 12 Φεβρουαρίου 1830 αναφορά του κυρίου Κόμητος Νεσσελρώδ προς την Α. Α. Υ. τον μέγαν δούκα Κωνσταντίνον PDF
Νεσσελρώδ σελ. 357-360
Βιβλιογραφία: Σπυρίδωνος Τρικούπη Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 361-362
Επιστημονικά περιοδικά συγγράμματα: Ιατρική Μέλισσα - Θέμις - Εφημερίς των μαθητών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 362-363
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 363
Ποίησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 363-364
Το τυφλόν παιδίον αποθνήσκον PDF
Charles Swain, Παρμενίδης Χ. Α. (μτφρ.) σελ. 364


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών