Τεύχος 10 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Οι εν τη ανατολή βρυκόλακες PDF
Φ.Α.Β. σελ. 541-556
Η θέσις των γυναικών (απόσπασμα εκ της ιστορίας των ηθών της Ευρώπης) PDF
W. E. H. Lecky, Β.Δ. (μτφρ.) σελ. 557-562
Ιστορία του ανθρώπου PDF
A. De Quatrefages, Περάκης Π. (μτφρ.) σελ. 563-572
Ολίγα τινά περί των συνηθέστερων ποτών PDF
Δ. σελ. 573-577
Η περί Ιουβάλ παράδοσις ή η αρχή της νομοθεσίας PDF
Δ. Βρετόπουλος σελ. 578-588


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών