Τεύχος 4 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ιστορία του ανθρώπου PDF
A. De Quatrefages, Περάκης Π. (μτφρ.) σελ. 193-206
Περί οικογενείας και πολιτειών των ζώων PDF
Γ. Διαμαντόπουλος σελ. 207-214
Η αρχαία Ελλάς υπό ιστορικήν έποψιν PDF
Εμ. Γιαννακόπουλος σελ. 214-219
Περί αλεξικέραυνου PDF
Louis Figuier, Περάκης Π. (μτφρ.) σελ. 219-225
Περί Προμηθέως και της ευρέσεως του πυρός PDF
Φωκίων Α. Βουτζινάς σελ. 226-237
Περί οφέων PDF
Louis Figuier, Βρετόπουλος Δ. (μτφρ.) σελ. 237-242
Πραγματεία περί πολιτικής οικονομίας υπό πρακτικήν έποψιν PDF
[Ανωνύμως], Κουρνιάκτης Α. (μτφρ.) σελ. 243-248
Μια σταγών ύδατος PDF
[Ανωνύμως], Βρετόπουλος Δ. (μτφρ.) σελ. 249-252
Ο Μεσισιπής PDF
[Ανωνύμως], Βρετόπουλος Δ. (μτφρ.) σελ. 253-254
Πτέρυξις PDF
Δ. Βρετόπουλος σελ. 255
Ελεγείον PDF
Ν. Κοντόπουλος σελ. 256


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών