Τεύχος 3 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί αλώσεως της Κορίνθου και των κατά ταύτην εν Ελλάδι συγκυρούντων γεγονότων PDF
Κ. Ευσταθόπουλος σελ. 129-145
Ιστορία του ανθρώπου PDF
A. De Quatrefages, Περάκης Π. (μτφρ.) σελ. 145-154
Περί της φυσικής τροφής του ανθρώπου PDF
Γ. Διαμαντόπουλος σελ. 154-165
Ο χάρτης κατά τους αρχαίους και νεώτερους χρόνους PDF
Ε. Εγγερ, Περάκης Π. (μτφρ.) σελ. 166-172
Περί πιθήκων PDF
Louis Figuier, Περάκης Π. (μτφρ.) σελ. 173-183
Αγνωμοσύνη του ανθρώπου προς τα πτηνά PDF
[Ανωνύμως], Περάκης Π. (μτφρ.) σελ. 183-189
Ο παις της Σαβοίας PDF
Guiraud, Βρετόπουλος Δ. (μτφρ.) σελ. 189-192
Εκτίμησις κάλλους παρά τοις διαφόροις έθνεσιν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 192


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών