Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασίλειος, Μητροπολίτης Σμύρνης
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών