Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Fischer, Max και Alex

  • Τόμ. 7, Αρ. 333 (1930) - Άρθρα
    Η Στέλλα : (ή η μοναδική ερωτική περιπέτεια του κ. Παύλου Φέλντσπαχ, δερματεμπόρου χονδρικής και λιανικής πωλήσεως, οδός Αμπουκίρ 28)
    Λεπτομέρειες  PDF