Μεθοδολογία υλοποίησης

Αρχές ευρετηρίασης

Στην καταγραφή τηρείται η ορθογραφία του περιοδικού, παρόλο που σε σημεία μπορεί να ξενίζει το σημερινό αναγνώστη, όπως είναι η χρήση του άρθρου Ë‚η> για την ονομαστική πληθυντικού ουσιαστικών θηλυκού γένους - δεν έχει τηρηθεί όμως ο τονισμός. Όσον αφορά τα ονόματα προσώπων, αναγράφονται ακριβώς όπως εμφανίζονται στο κείμενο, ακόμη κι όταν υπάρχει τυπογραφικό λάθος. Παρόλα αυτά, έχουν συμπεριληφθεί οι καθιερωμένοι όροι για τα ονόματα των συντελεστών (βάσει τεσσάρων καταλόγων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και του συλλογικού καταλόγου WorldCat), καθώς παρατηρείται μεγάλη ασυνέπεια του περιοδικού στην απόδοση και γραφή των ονομάτων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη διασπορά της πληροφορίας. Το ίδιο ισχύει για τα ψευδώνυμα — όπου ήταν δυνατόν να ταυτιστούν.
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών