Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δέσποινα Γκόγκου
Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Τηλέφωνο: 2610969626
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gkogkou@upatras.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 2610969623
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upatras.gr
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών