Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεώργιος Α΄,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών