Τεύχος 11-12

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Troisieme memoire: sur le Cholera, et sur succes du traitement, que j` ai propose de cette maladie, par les sinapismes et l` usage exterieur et interieur de la quinine PDF
[Ανωνύμως] σελ. 481-512
Προξενείον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής: εθνικά χρέη, περί εξοφλήσεως αυτών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 513-526
Παγκόσμιος εν Παρισίοις έκθεσις των ωφελίμων και των βλαπτικών εντόμων PDF
Κ. Φωστηρόπουλος σελ. 527-534
Περί αποξηράνσεως της Κωπαϊδος δι` ελληνικής εταιρίας PDF
[Ανωνύμως] σελ.534-544
Προς τον Κ. Ευθύμιον Κεχαγιάν βουλευτήν Παρνασσίδος και Πρόεδρον της Βουλής: τιμή εξορύξεως χαραδρών, υπώρυξ, εισοδήματα PDF
Δ. Κ. Παπαγεωργίου σελ. 544-556
Προς τους αναγνώστας της Μελίσσης των Αθηνών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 557-562
Ειδοποίησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 563-565
Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού του έτους 1866 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 566-568
[Περιεχόμενα Τεύχους] PDF
σελ. 569-576


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών