Τεύχος 8-9

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους] PDF
σελ. 337
Περί της εν Αθήναις Κεντρικής Γεωργικής εταιρίας (Société Centrale d’ Agriculture à  Athènes) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 338-342
Διάταγμα: περί συστάσεως Κεντρικής Γεωργικής Εταιρίας εν Αθήναις PDF
Γεώργιος Α΄, Α. Αυγερινός σελ. 342-371
Κατάλογος των μελών και ευεργετών της εν Αθήναις κεντρικής Γεωργικής εταιρίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 372-373
Περί της δια σταφυλών θεραπείας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 374-389
Η αγροτική οικονομία εν Ολλάνδα: σκηναί και απομνημονεύματα γεωργικής περιηγήσεως PDF
Σ. Σωτηρόπουλος σελ. 389-399
Αγών γεωργικός εν Μελούν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 399-407
Περί εγγείου φορολογίας εν Ελλάδι PDF
Σ. Σωτηρόπουλος σελ. 408-412
Περί καταργήσεως των τελωνείων της Ελλάδος PDF
Λ. Ευμορφόπουλος σελ. 412-415
Περί κράσεων του ανθρώπου PDF
Ευάγγελος Εμμανουήλ σελ. 415
Περί πολιτογραφίας PDF
Νικόλαος Β. Καβούρ σελ. 415-416
Περί παιδείας PDF
Ευστάθιος Γ. Σταθάκης σελ. 416
Περί συντάγματος PDF
Διομήδης Κυριακού σελ. 417
Περί επιτυχούς τινος εμπειρικής θεραπείας του ερυσιπέλατος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 417-425
Περί της εκ του βάμβακος εισαγωγής χρημάτων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 425-429
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 429-432


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών