Τεύχος 10

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Υπόμνημα πρώτον: περί των εν τη Αττική υδάτων PDF
Αναστ. Ν. Γούδας σελ. 433-445
Υπόμνημα δεύτερον: περί αποξηράνσεως της Κωπαιδος, και περί πληρωμής του εθνικού χρέους PDF
Αναστ. Ν. Γούδας σελ. 446-462
Η εν Αθήναις Β΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις (Ψήφισμα) PDF
Α. Κουμουνδούρος σελ. 447-452
Περίεργος ιστορία νόσου και επιτυχής θεραπεία αυτής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 462-468
Περί των κατά του Έθνους, κατά της Εθνοσυνελεύσεως, κατά της Κυβερνήσεως και κατά των συμπολιτευομένων και αντιπολιτευομένων μορφών και αισιάσεων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 468-475
Ευχαριστήριον Μεσσηνέζη, προέδρου της Εθνοσυνελεύσεως προς τον Α. Γούδα PDF
Ιω. Λ. Μεσσηνέζης σελ. 473
Επιστολή Νεγρεπόντε προς τον συντάκτη της Μελίσσης PDF
Μ. Ι. Νεγρεπόντης σελ. 474-475
Περί συνοικισμού εν Πεταλιδίω και περί συστάσεως γεωργικού σχολείου εν αυτή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 476-478
Κατάλογος συνδρομητών της εν Αθήναις Κεντρικής Γεωργικής Εταιρίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 479
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 479-480


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών