Τεύχος 7

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί υδάτων: προς τα επί των Οικονομικών και Εσωτερικών υπουργεία και προς τον κ.Δήμαρχον Αθηναίων PDF
Αναστ. Ν. Γούδας σελ. 289-299
Σημείωσις του συντάκτου της Μελίσσης των Αθηνών PDF
Αναστ. Ν. Γούδας σελ. 297-299
Η αγροτική οικονομία εν Ολλανδα: σκηναί και απομνημονεύματα γεωργικής περιηγήσεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 299-318
Γεωργικός αγών εν Μελούν (melun) PDF
*** σελ. 318-320
Σημείωσις του συντάκτου της Μελίσσης των Αθηνών PDF
Αναστ. Ν. Γούδας σελ. 320
Εισαγωγή στάχυος εν τω λάρυγγι, διέξοδος και ευτυχής έκβασις αυτού. PDF
Κ. Κοσμίδης σελ. 320-324
Περί σποραδικής χολέρας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 325-329
Περί εμπειρικής μέν αλλά σκοπιμοτάτης θεραπείας της κακοήθους φλυκταίνης (κακού σπειριού) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 329-330
Περί των Λιτζίων, ήτοι θερμών ιαματικών υδάτων της επαρχίας Κρήνης PDF
Νικ. Μαραθάκης σελ. 331-333
Σημείωσις του συντάκτου της Μελίσσης των Αθηνών PDF
Αναστ. Ν. Γούδας σελ. 333
Περί της κόπρου Γκουάνου PDF
Ιω. Δραγούμης σελ. 334-335
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 335-336


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών