Τεύχος 3

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί συνεταιρισμού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 97-119
Αθήναι, λιμήν θαλάσσιος PDF
Φ.... σελ. 119-131
Περί καταλλήλου κατασκευής και χρήσεως του ορρού του γάλακτος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 131-135
Περί στρόφων, (κοψιμάτων) των νεογνών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 135-138
Είδησις σπουδαιοτάτη: εύρεσις υδάτων εν τη Αττική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 138-141
Βιβλιοκρισία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 142-143
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 143-144
Επιστολή Μαντζιαβίνου προς τον Α. Γούδα PDF
Γ. Ν. Μαντζιαβίνος σελ. 143
Προς τον κύριον πρόεδρον του διοικητικού συμβουλίου του ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα PDF
Αναστ. Ν. Γούδας σελ. 143-144
Υπουργείον επί των Εξωτερικών: πρός τον εν…… της Αυτού Μεγαλειότητος PDF
Υπουργός Εξωτερικών σελ. 144


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών