Τόμ. 1, Αρ. 25-26 (1904)

Πίνακας Περιεχομένων

Από τον "Αγαμέμνονα" του Αισχύλου : (στίχ. 305-385) PDF
Αισχύλος , Ιωάννης Ν. Γρυπάρης 777-779
Νεκροφάνεια : (κοινωνιολογική μελέτη) PDF
Στέφανος Ραμάς 779-789
Μελωδίαι ιδεών : (μελέτη περί των λυρικών μέσων εις την ποίησιν) PDF
Ιούλιος Εσσαίν, Κ. Χ. 790-800
Η Ηλιοταχτή PDF
Χ. Χρηστοβασίλης 800-807
Η ηχώ του βουνού : (από τα ποιήματα του Χάϊνε) PDF
Χάϊνε, Π. Γνευτός 808
Ο Πατούχας PDF
Ι. Κονδυλάκης 809-824
Το στοιχιό : (διήγημα Δ. Βουτυρά) PDF
Δ. Βουτυράς 825-831
Εμμανουήλ Ροΐδης PDF
Πέτρος Ζητουνιάτης 831-833
Στη φάτνη : (διήγημα) PDF
Κώστας Παρορίτης 834-835
Οι Άγγλοι και το φιλολογικόν των ύφος PDF
[ανυπόγραφο] 836
Η γέννησις του συμβολισμού PDF
[ανυπόγραφο] 836-837
Ιωάννης Γκοτφρίδ Φον Έρδερ PDF
[ανυπόγραφο] 837-838
Το γλωσσικόν ζήτημα PDF
[ανυπόγραφο] 838
"Στροφές" : ποιήματα Χρ. Βαρλέντη PDF
[ανυπόγραφο] 839
Το θέατρον του Μαίτερλιγκ PDF
[ανυπόγραφο] 839
Η θεατρική τέχνη PDF
[ανυπόγραφο] 840
Ερμέτε Νοβέλι PDF
[ανυπόγραφο] 840
Τα σκουλίκια PDF
[ανυπόγραφο] 840
Ρόδα και μήλα PDF
[ανυπόγραφο] 840
Δήλωσις PDF
[ανυπόγραφο] 840


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.

Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών