Τόμ. 1, Αρ. 21-22 (1903)

Πίνακας Περιεχομένων

Ο Πατούχας PDF
[Ι.] [Κονδυλάκης] 649-668
Η Σωκρατική επανάσταση PDF
Πέτρος Ζητουνιάτης 669-675
Κώστας Λαρδάς : (διήγημα) PDF
Δημοσθένης Ν. Βουτυράς 675-684
Τρελλά τραγούδια : ύπνος PDF
Γιάννης Περγιαλίτης 684
Από τας σημειώσεις ιατρού : (διήγημα Α. Τσέχωφ) PDF
Α. Τσέχωφ, Π. Α. Αξιώτης 685-694
Η διεθνής καλλιτεχνική έκθεσις PDF
Θ. Θωμόπουλος 694-698
Μονόλογος της Ηλιογέννητης : (από τη Β΄ πράξι "του Γύρου των Ωρών") PDF
Σ. Σκίπης 698-700
Οι "Κούρδοι" του Γιάννη Καμπύση PDF
[ανυπόγραφο] 700-702
Διηγήματα : Γρηγορίου Ξενόπουλου - Αθήνα 1903 PDF
[ανυπόγραφο] 702-704
Η Σκουπιδιάδα : Πολυβίου Δημητρακοπούλου. Αθήναι 1903 PDF
Πέτρος Ζητουνιάτης 704
Η αρχαία χαραυγή PDF
Ρώμος Φιλύρας 705
Τ' όνειρο των πουλιών PDF
Ρώμος Φιλύρας 705
Επιστολή περί του "Πατούχα" PDF
Ι. Κονδυλάκης 706
Χωρίς τίτλο PDF
Γεώργιος Λαμπελέτ 706-710
Ο Βάγνερ και τα θύματά του PDF
[ανυπόγραφο] 710-712
Τα ζιζάνια και τα αγκάθια PDF
[ανυπόγραφο] 712
Από τον περιοδικόν και καθημερινόν τύπον PDF
[ανυπόγραφο] 712


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.

Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών