Τόμ. 1, Αρ. 16 (1903)

Πίνακας Περιεχομένων

Ρόδα και μήλα : δημοτική και καθαρέβουσα PDF
Ι. Ψυχάρης 489-516
Ο δεύτερος Φάουστ PDF
Ι. Γρυπάρης 516-527
Το ναυτικόν του Βυζαντίου κατά τον δέκατον αιώνα : σκάφη, όπλα, οργάνωσις PDF
Μιχαήλ Γούδας 527-553
Οι μεγάλοι φιλόσοφοι : η ζωή του Σωκράτη : μελέτη του κ. Παύλου Λανδορμύ PDF
Παύλος Λανδορμύ, Πέτρος Ζητουνιάτης 553-567
Τα μεγάλα ποιήματα PDF
Κωστής Παλαμάς 568-577
Αι νέο-λατινικαί φυλαί PDF
Γεώργιος Λαμπελέτ 577-582
Ημίθεοι και Φιλισταίοι : (ένα ανοιχτό γράμμα σ' την "Κριτική") PDF
Πέτρος Ζητουνιάτης 582-584
Τα νέα βιβλία PDF
[ανυπόγραφο] 584


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.

Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών