Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Παναγιώτης Γεωργίου
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τηλέφωνο: 2610969623
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upratas.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 2610969623
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upratas.grΨηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών