Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ασώπιος, Ειρηναίος
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών