Τεύχος 12 (Έτος ΣΤ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Δρ. Ιωάννης Μικέλ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 177
[Εικόνα - Δρ. Ιωάννης Μικέλ. Ο νέος υπουργός των οικονομικών της Πρωσσίας] PDF
σελ. 177
Αι ταυρομαχίαι εν Ισπανία PDF
Κ.Β. σελ. 178-183
[Εικόνα - Πικαδόροι (λογχοφόροι ιππείς) και υπηρέται μετά ημιόνων] PDF
σελ. 179
[Εικόνα - Χούλος (Chulo) ερεθίζων τον ταύρον δια του μανδύου] PDF
σελ. 180
[Εικόνα - Πικαδόρος εμπηγνύων την λόγχην εις τον τράχηλον του ταύρου] PDF
σελ. 180
[Εικόνα - Ο ταύρος κερατίζων τον ίππον Πικαδόρου] PDF
σελ. 181
[Εικόνα - Βανδεριλλιέρος (Οϊστοφόρος)] PDF
σελ. 181
Ο Ματαδόρος (ταυροκτόνος). Το τελευταίο κτύπημα PDF
σελ. 182
Εν τη εξοχή PDF
Λαρς Διλλίγγ σελ. 183-187
[Εικόνα - Ισπανίς] PDF
σελ. 185
Εαρινά κύματα (Μυθιστόρημα) PDF
Ιβάν Τουργένιεφ σελ. 187-189
Στη θάλασσα PDF
Διονύσιος Ηλιακόπουλος σελ. 189
Πινακοθήκη PDF
σελ. 189
Ποικίλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 190
Επιστήμη και καλλιτεχνία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 191
Ολίγα περί ύπνου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 192
Μικρά αλληλογραφία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 192


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών