Τεύχος 1 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Γ΄] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα] PDF
χωρίς σελ/μηση
Η Δεσδεμόνα PDF
Σπυρίδων Παγανέλης σελ. 1-6
[Εικόνα - Όλγα η βασίλισσα των Ελλήνων] PDF
σελ. 1
[Εικόνα - Η Δεσδεμόνα δικαιολογεί την μετά του ενωπίον του πατρός της και της συγκλήτου] PDF
σελ. 4-5
Η καλλιτεχνία και ο έμπορος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 6-8
Η επαίτις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 8-10
[Εικόνα - Γυναικός προτομή] PDF
σελ. 9
Η απογραφή των κατοίκων κατά την αρχαιότητα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 10-13
[Εικόνα - Ο λιμήν του Πειραίως και αι Αθήναι κατά την αρχαιότητα] PDF
σελ. 12
Πινακοθήκη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13
Ποικίλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 14
Επιστήμη και καλλιτεχνία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15
Το φυτόν της αναστάσεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16
[Εικόνα - Κλεισμένον εις φυσικόν μέγεθος] PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Ανοικτόν εις 1/2 του φυσικού μεγέθους] PDF
σελ. 16
Μικρά αλληλογραφία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών