Τεύχος 38 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Τα φυτά και ο μαγνητισμός PDF
Carl Du Prel σελ. 209-212
[Εικόνα - Φραγκίσκος Δέφρεγγερ ο σύγχρονος εν Μόναχω ζωγράφος] PDF
σελ. 209
Περί γυναικείας καλλονής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 212-215
[Εικόνα - Τυρολίς] PDF
σελ. 213
Η επαίτις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 215-218
[Εικόνα - Μεταβατικά πτηνά επί του φάρου του Κούξχαφεν] PDF
σελ. 217
Περί μορφιομανίας PDF
Ασκληπιάδης σελ. 218-219
Η εικών της: τω φίλτατω μοι Δ.Κ.Β˙˙˙ PDF
Κων. Φ. Σκόκος σελ. 219
Η πανηγυρική έκθεσις των τεχνών εν Βερολίνω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 220-221
[Εικόνα - Ο χορός των ιερειών] PDF
σελ. 220
[Εικόνα - Εν τω βασιλείω του Πλούτωνος] PDF
σελ. 221
Πινακοθήκη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 221-222
Ποικίλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 222-223
Επιστήμη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 223
Η συρμική κατάστασις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 223-224
[Εικόνα] PDF
σελ. 224
Μικρά αλληλογραφία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 224


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών