Τεύχος 1 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου 1] PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Πρόγραμμα PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Περί του ιδίως ορμεμφύτου και της ενστιγματικής νοήσεως: ορισμός του ορμεμφύτου, διάφορα είδη ορμεμφύτου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3-7
Αι γυναίκες της Αμερικής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 8-10
Η ζωή των αμερικανών νεανίδων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 10-12
[Εικόνα - Η κόρις (κόριζα)] PDF
σελ. 12
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ.12-14
Ο οψίπλουτος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 14
Γαζέττα PDF
σελ. 14-15
Διαθήκη φιλάργυρου τινός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15
Ονόματα κύρια και λέξεις πολυσύλλαβοι αγρίων τινών λαών PDF
σελ. 15-16
Περί των επτά σοφών των Ινδιών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16-19
Αι αμαζόνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19-20
Επιστολή Θεανούς συζύγου του Πυθαγόρου προς την φίλην αυτής Εύβουλην PDF
[Ανωνύμως] σελ. 21-22
Ετέρα επιστολή της Θεανούς προς την φίλην αυτής Νικοστράτην PDF
[Ανωνύμως] σελ. 22-23
Θάνατοι προδιεγνωσμένοι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23-24
Η ζωή κατά τον Πλίνιον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24-25
Περί των αθιγγάνων: οι γάμοι των αθιγγάνων. Tο βάπτισμα. H θρησκεία. Aι εργασίαι αυτών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25-28
Κωδωνοκρουσία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 28-30
Αμοιβαία των συζύγων χρέη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 30
Αι αναμνήσεις PDF
Ε.Σ. σελ. 31
Ο όνος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31-32
Ο Ταμερλάνος και ο ποιητής Ομέδης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32
Προς τας νέας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32
Απόσπασμα αναφοράς τινός εκ Τραπεζούντας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32
Κάρολος Θ’ και ο ποιητής Δωράτος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών