Τεύχος 8 (Έτος Β)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αλεξάνδρα (απλή ιστορία) PDF
Αλέξανδρος Δούκρος σελ. 281-288
Σλαυισμός και στωική φιλοσοφία PDF
Δ. Παπαρρηγόπουλος σελ. 289-297
Περί του παναθηναϊκού σταδίου PDF
Σπυρίδων Λάμπρος σελ. 297-301
Ιστορία του φιλήματος PDF
Λεβίδης Ν.Δ. (μτφρ.) σελ. 301-304
Αι πέντε αισθήσεις PDF
Ι. Σ. Κρασσάς σελ. 304-306
Το χρυσίον PDF
Σ.Ν.Β. σελ. 307
Θέατρο Αθηνών: Μάρθα-Ιόνη PDF
Βέρος σελ. 307-310
Περί έρωτος (συλλογή αποφθεγμάτων) PDF
Δ.Β. σελ. 310-313
Η πρώτη του έτους εν Άνδρω PDF
Σπυρίδων Μηλιαράκης σελ. 313-314
Ποικίλα PDF
Ι.Χ.Κ. σελ. 314-316
Ποίησις: «εμνήσθην ημερών αρχαίων» PDF
Τ.Α. σελ. 316-317
Ποίησις: τελεσίδικος απόφασις εραστού PDF
Α. σελ. 317
Φλόξ και καπνός (Μύθος) PDF
Παναγιώτης Ι. Φέρμπος σελ. 317
Ποίησις: έρως και κωμωδία PDF
Δ. σελ. 317-318
Πανδαισία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 318-320
Παροράματα της εκθέσεως περί διαττόντων αστέρων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 320


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών