Τεύχος 7 (Έτος Β)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Εις προσοχήν PDF
Βιας σελ. 241-245
Το χρυσίον PDF
Σ.Ν.Β. σσελ.245-252
Χιλπέρικος και Φρεδεγόνδη εν συγκρίσει προς τον Νέρωνα και την Μεσσσαλίναν (στιγμιαία αναδρομή εις την αρχαίαν Γαλλικήν ιστορίαν) PDF
Τιμολέων Δ. Αμπελάς σελ. 252-257
Ο Πασχάλ και η επαίτις (Ιστορικόν ανέκδοτον) PDF
Ζ. Δεβελεύ, Ολύμπιος Αλέξανδρος Ι. (μτφρ.) σελ. 257-260
Έκθεσις περί των διαττόντων αστέρων της 1-2 Νοεμβρίου 1869 PDF
Εμμ. Δραγούμης, Μ. Π. Λάμπρος, Ι. Καμπούρογλους σελ. 260-266
Θέατρο Αθηνών: Γέμμα-Μάκβεθ PDF
Βέρος σελ. 266-269
Περί σταθερότητος και αστασίας (απάνθισμα διαφόρων συγγραφέων) PDF
Ι.Χ.Κ. σελ. 269-270
Βιβλιογραφία PDF
Θαλής Αντωνιάδης σελ. 270-273
Ποίησις: ο βρυκόλαξ (Δημοτική παράδοσις) PDF
Νεοκλής σελ. 273-278
Πανδαισία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 279-280


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών