Τεύχος 3 (Έτος Β)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο τέττιξ παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν PDF
Μιχαήλ Π. Λάμπρος σελ. 89-93
Λουδοβίκος Κάμοενς PDF
Σπυρίδων Π. Λάμπρος σελ. 93-99
Περί της αιρέσεως των Κουακέρων PDF
Βολταίρος, Γ. (μτφρ.) σελ. 100-102
Νικόλαος Φλαμέλ PDF
Λεβίδης Ν.Δ. (μτφρ.) σελ. 102-104
Ο λεοντοκτόνος PDF
Jules Gérard σελ. 105-107
Η Ναυπλία PDF
Θ. και Β. σελ. 107-110
Ο λόρδος των νήσων (1307-1314) PDF
Βάλτερ Σκοττ, Αντωνιάδης Θ. (μτφρ.) σελ. 110-129
[Εικόνα] PDF
σελ. 119
Μεσονύκτιοι ώραι PDF
Αστατος σελ. 129-131
Ποίησις: τω φίλω ποιητή Σπυρίδωνι Π. Λάμπρω PDF
Δ. Αλεξανδρίδης σελ. 132
Ποίησις: εις κυρίαν θέλουσαν διά χαρτίων να μαντεύση το μέλλον μου PDF
Ιω. Καμ. σελ. 133
Ποίησις: αν μ’ απατάς PDF
Ι. Χ. Κούρτελης σελ. 133
Πανδαισία PDF
Μ. σελ. 133-136


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών