Τεύχος 11 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Οι εν Ρώμη μονομάχοι PDF
Θ. σελ. 297-302
Φυσικαί μελέται: ηλεκτρισμού παράδοξα PDF
Μιχ. Π. Λάμπρος σελ. 302-304
Αλέξανδρος Βόλτας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 304-308
[Εικόνα - Αλέξανδρος Βόλτας] PDF
σελ. 305
Ο λόρδος των νήσων (1307-1314) PDF
Βάλτερ Σκοττ, Αντωνιάδης Θ. (μτφρ.) σελ. 308-313
Η βιβλιοποιια PDF
Κομποθέκρας Δ.Ι. (μτφρ.) σελ. 313-315
Γενική της Γερμανίας έποψις PDF
Ζερβός Γ. Α. (μτφρ.) σελ. 315
Άννα η Βρετανή PDF
Ν. σελ. 316
Η ανατολή του ηλίου εις το Σούνιον PDF
Ανεμος σελ. 316-319
Φιλολογικά: η πρώτη έκδοσις του Ερωτόκριτου PDF
Ι. Π. Γκινάκας σελ. 319-322
Ποικίλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 322-323
Ποίησις: η κόρη και ο κόρος PDF
Ω. σελ. 323-324
Ποίησις: ο πυργίτης PDF
Σπυρίδων Π. Λάμπρος σελ. 324
Ποίησις: μήτηρ και κόρη PDF
Ιω. Καμ. σελ. 324-325
Ποίησις: δώρον πρωτοχρονιάς PDF
Ι.Κ.Τ. σελ. 325
Πανδαισία PDF
Μ.Π.Λ. σελ. 326-328
Λύσις του εν τω προηγουμένω φυλλαδίω γρίφου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 328
Αίνιγμα PDF
Μ.Β. σελ. 328
Γρίφος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 328


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών