Τεύχος 9-10 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η νήσος Καπρέα ή αι αισχρότητες και ωμότητες του Τιβερίου PDF
Beulé, Σ. Λ. (μτφρ.) σελ. 257-262
Μουσική: Ροσσίνης PDF
Γ.Α. σελ. 262-264
Περί του ποιητού του Ερωτόκριτου PDF
Κ. Σάθας σελ. 264-266
Ο λόρδος των νήσων (1307-1314) PDF
Βάλτερ Σκοττ, Αντωνιάδης Θ. (μτφρ.) σελ. 267-276
Φυσική ιστορία: περί φωλέων και πτηνών PDF
Μιχαήλ Π. Λάμπρος σελ. 276-279
[Εικόνα 1] PDF
σελ. 277
[Εικόνα 2] PDF
σελ. 278
[Εικόνα 3] PDF
σελ. 278
Χαρτοπαίκτης PDF
Β.Β. σελ. 279-281
Η χήρα PDF
Ιω. Καμ. σελ. 281-286
Ο εις βασιλέα μεταβληθείς αυλικός PDF
Κομποθέκρας Δ.Ι. (μτφρ.) σελ. 286-287
Βιβλιογραφία PDF
Θ. Αντωνιάδης σελ. 287-289
Πανδαισία PDF
Μ.Π.Λ. σελ. 289-292
Ο απολωλώς παράδεισος (Εποποιια εις βιβλία δώδεκα) PDF
Μίλτων, Νικολάου Ι. (μτφρ.) σελ. 292-296
Λύσις του εν τω Η΄ φυλλαδίω αινίγματος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 296
Λύσις του εν τω Η΄ φυλλαδίω γρίφου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 296
Γρίφος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 296


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών