Τεύχος 8 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η νήσος Καπρέα ή αι αισχρότητες και ωμότητες του Τιβερίου PDF
Beulé, Σ. Λ. (μτφρ.) σελ. 225-228
Μένανδρος ο κωμικός PDF
Ιω. Καμ. σελ. 228-233
Αρόλδος ο αδάμαστος (800-900) PDF
Βάλτερ Σκοττ, Αντωνιάδης Θ. (μτφρ.) σελ. 233-237
[Εικόνα - Ο Αρόλδος και η Εϋβήρ] PDF
σελ. 236
Περί δύο όφεων PDF
Κ. Σάθας σελ. 237-239
Ο λόρδος των νήσων (1307-1314) PDF
Βάλτερ Σκοττ, Αντωνιάδης Θ. (μτφρ.) σελ. 239-244
Π. Συνοδινός PDF
Β. σελ. 244-246
Η υδροφοβία PDF
Κομποθέκρας Δ.Ι. (μτφρ.) σελ. 246
Αποφθέγματα PDF
Goethe σελ. 246
[Εικόνα - Ιάκωβος Αραγώ] PDF
σελ. 247
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 247
Φραγκίσκος Αραγώ PDF
Ιω. Καμ. σελ. 247-250
Ποίησις: διατί; PDF
Ιω. Καμ. σελ. 250
Ποίησις: ελεγείον εις τον θάνατον της Μαρίας Χ. Σαϊπά αποθανούσης εν Λαμία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 250
Ποίησις: οίμοι PDF
Γ.Φ. σελ. 251
Δημοτική ποίησις PDF
Μ.Α. σελ. 251
Ο απολωλώς παράδεισος (Εποποιια εις βιβλία δώδεκα) PDF
Μίλτων, Νικολάου Ι. (μτφρ.) σελ. 251-256
Παλαιοί λογαριασμοί: λύσις του εν τω Ε΄ φυλλαδίω αινίγματος, λύσις του εν τω Ε΄ φυλλαδίω γρίφου, λύσις του εν τω Στ΄ φυλλαδίω γρίφου, λύσις του εν τω Ζ΄ φυλλαδίω γρίφου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 256
Αίνιγμα PDF
Ι. σελ. 256
Γρίφος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 256


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών