Τεύχος 16 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Απλούστατα μαθήματα λογικής: σημεία των ιδεών μας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 97-98
Αι καλαί τέχναι: ζωγραφική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 99-101
Συστασις των ευρωπαίων εις τας Ανατολικάς Ινδίας: το εμπόριον των Ινδιών. Η πρόοδος του Γάμμα εις το Ινδοστάν PDF
[Ανωνύμως] σελ.
Η παιδεία PDF
Αρχιγεν. Σαραντ. σελ. 103-105
Παραδοξος τρόπος εξοφλήσεως PDF
Β. Φραγκλίνος σελ. 105
Χρέος των μητέρων εις το να θηλάζωσι τα τέκνα των PDF
[Ανωνύμως] σελ. 106-108
Η αρμένικη φιλολογία: περί της γλώσσης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 109-113
Πρόοδος των τεχνιτων εις Αγγλίαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 113
Φυσική ιστορία: ο έλεφας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 114-117
Το εμπόριον της Ασίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 117-121
Μύθοι του Ταλμούθ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 121-128
Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 128


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών