Τεύχος 13 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Ανακοίνωση] PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
Περί της πνευματικής αγωγής των παιδιών PDF
Στηλ σελ. 4-9
Καλαί τέχναι: λιθογραφία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-13
[Ανακοίνωση] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3-4
Περί της πνευματικής αγωγής των παιδιών PDF
Στηλ σελ. 4-9
Καλαί τέχναι: λιθογραφία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-13
Ο αμίαντος. Το ήλεκτρον PDF
Γεωγρ. Καπετανάκη σελ. 13-15
Φυσική ιστορία: παρδαλίς ή πάνθηρ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-16
Η ελληνική παιδεία PDF
Κοραής σελ. 16-17
Ο Βεσούβιος και η Αίτνη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 17-20
Απλούστατα μαθήματα λογικής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 20-24
Η σύστασις των ευρωπαίων εις τας Ανατολικάς Ινδίας: πορτογάλλοι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24-27
Ποικίλα: του Γοττλεβέν το ανέκδοτον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27-32
Γνώμαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών