Τεύχος 11 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Καλαί τέχναι: γλυπτική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 321-326
Επιστημονικά και φιλολογικά καταστήματα της Γαλλίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 327-329
Περί πολύτιμων λίθων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 329-334
Φυσική ιστορία: λέων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 334-340
Πολιτική ή κοινωνική οικονομία: περί του κόπου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 340-342
Ο ευρετής των τηλεσκοπίων και μικροσκοπίων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 342
Ποικίλα: η προς τους γονείς φιλοστοργία. Η φύσις του ανθρώπου. Σίξτος \'Ε. Αι προμαμμαί μας. Η σταθερότης. Αίνιγμα του Κλεόβουλου. Γνώμαι διάφοροι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 343-352


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών