Τεύχος 10 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Λείψανα της ελληνικής φιλολογίας: χειρόγραφα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 289-295
Φυσική ιστορία: νυκτερίδες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 295-298
Επιστημονικά και φιλολογικά καταστήματα της Γαλλίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 298-302
Χρονολόγια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 302-305
Περί πολύτιμων λίθων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 306-310
Καλαί τέχναι: γλυπτική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 311-314
Πολιτική ή κοινωνική οικονομία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 314-317
Ποικίλα: υδροκέφαλου θεραπεία. Ο ενιαυτός εις την Σιβηρίαν και Λαπονίαν. Το βαρύτερον πράγμα του κόσμου. PDF
Νέος Ασκληπιός σελ. 317-319
Συλλογή γνωμών PDF
Θεομβρούσιος Ιωαννίδης σελ. 319-320


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών