Τεύχος 9 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Λείψανα της ελληνικής φιλολογίας: νομισματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 257-259
Φυσική ιστορία: ο μανδρύλλος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 259-260
Χρονολόγια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 260-266
Περί της Βλαχίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 266-273
Πολιτική ή κοινωνική οικονομία: υλικός διοργανισμ. της κοινωνίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 274-276
Περί των εκλείψεων του ηλίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 276-279
Αι καλαί τέχναι: αρχιτεκτονική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 279-281
Ποικίλα: αραβικόν έθιμον. Ο Αμούς-Χανιφάχ. Ιουδαϊκός μύθος. Το φουντομένον κήριον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 281-286
Στατιστική των κατοίκων της Γαλλίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 287
Γνώμαι σινικαί PDF
Απόστολος Δανιηλίδης σελ. 288


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών