Τεύχος 3 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της ελληνικής φιλολογίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 65-67
Περί νομισματιστικής των αρχαίων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 68-70
Αι περί γάμου συνήθειαι διαφόρων λαών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 71-73
Το Κολοσσαίον της Ρώμης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 73-75
Φυσική ιστορία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 75-78
Μεταλλουργική αρχιτεκτονική PDF
[Ανωνύμως] σελ. 79-80
Φλογιστικά ύδατα PDF
Π. σελ. 80-82
Η εφεύρεσις του ωρολογίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 82-84
Επιστολή της κυρίας Ν.: τω ελλογίμω κ. Ζαχ. Δ. Λαμπίση PDF
Α.Ν. σελ. 85-90
Ποιήσεις: η μήτηρ και η θυγατήρ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 90-96
Ποικίλα: αι εποχαί της γυναικός. Κινικόν αξίωμα. Η πτωχεία. Εφημερίδες του Λονδίνου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 96


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών