Τεύχος 1 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Τοις αναγνώστες PDF
Ν. Φαληρεύς σελ. 3-4
Νέοι ορίζοντες εν τη φιλολογία: ο συμβολισμός εν τη ποιήσει (Κριτική μελέτη) PDF
Ι. Γρυπάρης σελ. 4-6
Κόρη ευπειθής (Διήγημα πρωτότυπον) PDF
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου σελ. 7-9
Τα σημειώματα της Μονής του Αγίου Ερμόλαου PDF
Μ. Ιω. Γεδεών σελ. 9-13
Καρδιά σκεπτικιστού (Μυθιστορία) PDF
Ardel, Ι.Ν.Γ. (μτφρ.) σελ. 14-15
Ανάλεκτα: επιστημονικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-16
Ανέκδοτα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών