Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καρκαβίτσας, Ανδρέας
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών