Τεύχος 42 (Έτος ΙΣΤ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Μεγάλη πανήγυρις (Θεσσαλικαί εικόνες) PDF
Ανδρέας Καρκαβίτσας σελ. 233-236
Το μυστικόν του μάγου PDF
Ανδρέας Λωρή, Χ. (μτφρ.) σελ. 237-239
Αρχαιολογικά: τα εν Ερετρία ευρήματα PDF
Ω. σελ. 240-242
Αρχαιολογικά: η εν Αβουκίρ επιγραφή PDF
Νερούτσος σελ. 242-243
Ο αιών του Αυγούστου PDF
Σ. Κ. Σακελλαρόπουλος σελ. 243-245
Ανω κάτω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 246
Αστεροσκοπείον Αθηνών: διεθνές μετεωρολογικόν δελτίον PDF
σελ. 247
Βιβλιογραφία PDF
Σ. σελ. 248
Χρονικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 248Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών