Τεύχος 47 (Έτος IΕ`)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Η μελαγχολική] PDF
σελ. 321
Αι περί Ζολά προλήψεις PDF
Γρηγόριος Ξενόπουλος σελ. 321-324
Κράβαρα PDF
Ανδρέας Καρκαβίτσας σελ. 235-237
Άνω κάτω PDF
Jules Verne σελ. 328-334
[Εικόνες - Ο Ι. Τ. Μάστων εν τη φυλακή. Ούτω περίπου επερατούτο εκάστοτε η συνδιάλεξις] PDF
σελ. 328-329
Η καρδιά του ποιητού PDF
Γ. Μ. Βιζυηνός σελ. 334
Σημειώσεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 335-336Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών