Τεύχος 1 (Έτος Β')

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 1] PDF
σελ.0
Προκήρυξις PDF
Εμ. Αντωνιάδης σελ. 1-3
Φιλολογία: ο Πίνδαρος κατά τον Μυλλέρον PDF
Μυλλέρος σελ. 1-19
Φυσική: περί αεροπόρων σφαιρών PDF
Δ.Σ.Σ. σελ. 20-35
Ιστορία: οι Βενετοί εις την Πελοπόννησον (1685-1715) (1) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 36-47
Φιλολογία: βίος Θεοφράστου PDF
Π. σελ. 48-65
Ποικίλα: ανάπτυξις της σιδηρουργίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 65-66
Πολυανθρωπία του Λονδίνου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 66


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών