Τεύχος 1 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 1] PDF
σελ. 1-2
Φιλολογία: Αι ελληνίδες, Ασπασία - Σαπφώ - Μοιρώ - Τελεσίλλα - Μύρτις - Νυσσίς - Ανύτη - Πραξίλλα - Κορίννη - Ανάγαλλις - Αρήτη - Υπατία - Ελάρα - Παμφίλα - Άννα Κομνηνή - Ευδοκία - Ήριννα PDF
Α. σελ. 3-27
Πολιτική φιλολογία: περί πολιτικής ευγλωττίας, παρά τοις αρχαίοις και νεωτέροις PDF
Β. σελ. 28-48
Αρχαιολογία: Anonymi Viennensis descriptio urbis Athenarum, nebst den briefen des Zygomalas und Kabasilas, ein Beytrag zur topographia von Athen, von Dr. Ludwig Ross PDF
Ludwig Ross σελ. 49-72
Ποίησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 73
Ο κένταυρος PDF
Κ.Π. σελ. 74-82
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 82-84
Αι κυκλάδες PDF
Ι. Δ. Καρατσούτσας σελ. 84-88
Βιβλιοκρισία: ωδή εις τον Ναπολέοντα Βοναπάρτην, συντεθείσα κατά την ανακομιδήν των λειψάνων του απο της Αγίας Ελένης, υπό Παναγιώτου Σούτσου, εν Αθήναις, 1841 PDF
Παναγιώτης Σούτσος σελ. 89-92
Ποικίλα: επινομίς PDF
Ν.Λ. σελ. 93-96


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών