Τεύχος 5 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 5] PDF
[σελ. 291-292]
Ιατρική: πρώται γραμμαί μιας ιατρικής τοπογραφίας και καταστατικής της Πελοποννήσου PDF
Κ.Μ. σελ. 293-325
Αρχαιολογία: ανάλεκτα νομισματογραφικά, συναρμοσθέντα εκ διαφόρων συγγραφέων χάριν των φίλων της αρχαιολογίας (συνέχεια) PDF
Μ. σελ. 326-359
Περί του επί της Όχης ναού του Διός και της Ήρας PDF
Ερν. Ουλερίχος σελ. 359-362


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών