Τεύχος 4 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 4] PDF
σελ. 337
Φιλοσοφία: φιλοσοφική και θρησκευτική κατάστασις της Γερμανίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 339-360
Φιλολογία: περί των παροιμιών των αρχαίων Ελλήνων PDF
Μ. σελ. 361-379
Εκπαίδευσις: η εις τα διάφορα μέρη της Ευρώπης παρούσα στάσις της προκαταρκτικής (δημοτικής) εκπαιδεύσεως PDF
Ραγκαβής Ι. Ρ. σελ. 380-429
Τερπνά: η ιταλή καλογραία PDF
Α.Σ. σελ. 430-442
Βιβλιοκρισία: ποίησις, μούσα θηλάζουσα ήτοι ποιήματα υπό Ιωάννου Δ. Καρασούτσα. Εν Ερμουπόλει, εκ της τυπογραφίας Γ. Πολυμέρη, 1840 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 443-446
Διόρθωσις των κυριωτέρων τυπογραφικών παροραμάτων, τα οποία παρεισέδυσαν εις τον επιτάφιον λόγον εις Οδοφρέδον Μύλλερον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 446
[Πίνακας περιεχομένων Τόμου Α’] PDF
σελ. 447-448


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών