Τεύχος 2 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2] PDF
σελ. 113
Φιλολογία: περί των ασμάτων του λαού εις τους αρχαίους Έλληνας PDF
Μ. σελ. 115-137
Γεωγραφία: απόσπασμα εκ των απομνημονευμάτων της βασ. εταιρίας των αρχαιολόγων της άρκτου κατά τα έτη 1836-1839, υπό Καρόλου Χριστιανού Ράφνου, γραμματέως της εταιρίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 138-139
Γεωγραφία: έκθεσις των προς ανακάλυψιν περιηγήσεων των αρχαίων Σκανδιναυών εις την αρκτώαν Αμερικήν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 139-164
Περιηγήσεις: οδοιπορική επιστολή PDF
Περ. Α. σελ. 165-175
Η εν Οστένδη παράφρων (Διήγημα) PDF
Β. σελ. 176-185
Αυτοκρατορίσσης έρως (Διήγημα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 186-195
Ποικιλα: ωραίαι τέχναι, επέτειος συνέλευσις της εν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 196-215
Ποικίλα: Δανία, Κοπενάγη, την 17 Μαιου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 216-217
Ποικίλα: εμπορική έποψις των διαφόρων της Ελλάδος λιμένων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 217-218
Ποικιλα: ποίησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 218-220
Ποικίλα: φιλολογία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 220-224


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών