Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φέρμπος, Π. Ι.
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών