Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μεριμέ, Προσπέρ
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών