Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαέλ, Πέτρος
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών